Harap menunggu...

 

HomePensiun Non BUP

Persyaratan Non BUP

Jenis Dokumen Pensiun Non BUP Janda/Duda (Non KPP)
  • Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) * WAJIB
  • SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 1 (Satu) Tahun Terakhir * WAJIB
  • Surat Keputusan CPNS * WAJIB
  • Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB
  • Surat Keterangan Duda dari Kelurahan/Kecamatan * WAJIB
  • Surat Keterangan Kematian * WAJIB
  • Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana/ Pernah Dipidana * WAJIB
  • SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional
  • Surat Keputusan Cuti Diluar Tanggungan Negara
  • Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
  • Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pertama Hingga Akhir
  • Surat Keputusan Pemberhentian Sementara
  • Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Pasca Cuti Diluar Tanggungan Negara
  • Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja
Jenis Dokumen Non BUP (Janda Duda KPP)
  • Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) * WAJIB
  • SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 1 (Satu) Tahun Terakhir * WAJIB
  • Surat Keputusan CPNS * WAJIB
  • Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB
  • Surat Keterangan Duda dari Kelurahan/Kecamatan * WAJIB
  • Surat Keterangan Kematian * WAJIB
  • Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi HD Tingkat Sedang/ Berat * WAJIB
  • Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana/ Pernah Dipidana * WAJIB
  • SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional
  • Surat Keputusan Cuti Diluar Tanggungan Negara
  • Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
  • Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pertama Hingga Akhir
  • Surat Keputusan Pemberhentian Sementara
  • Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Pasca Cuti Diluar Tanggungan Negara
  • Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan
  • Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja
Jenis Dokumen Pensiun Non BUP Anumerta
  • Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) * WAJIB
  • SK Penetapan Tewas dari Pejabat Pembina Kepegawaian * WAJIB
  • Surat Keputusan CPNS * WAJIB
  • Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB
  • Surat Keterangan Duda dari Kelurahan/Kecamatan * WAJIB
  • SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional
  • Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dari Pemberhentian Sebagai Pejabat Negara
  • Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan
Jenis Dokumen Non BUP (Tidak Cakap Jasmani/Rohani/Uzur)
  • Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) * WAJIB
  • Surat Keputusan CPNS
  • Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir
  • Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan
  • Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana/ Pernah Dipidana
  • SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional
  • Surat Keputusan Cacat dari Pejabat Pembina Kepegawaian
  • Surat Keputusan Cuti Diluar Tanggungan Negara
  • Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
  • Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pertama Hingga Akhir
  • Surat Keputusan Pemberhentian Sementara
  • Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Pasca Cuti Diluar Tanggungan Negara
  • Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan
  • Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja
Kembangkan Inovasi
Tingkatkan Pelayanan

Hak Cipta © 2015 – 2021. Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara. Semua hak dilindungi undang-undang

Jumlah Kunjungan

Flag Counter