Harap menunggu...

 

HomeKenaikan Pangkat Reguler

Persyaratan Kenaikan Pangkat Reguler (KPO)

(Jika Dibutuhkan)
Jenis Dokumen
 • Nota Usul Kenaikan Pangkat
 • Keterangan Pangkalan Data DIKTI (FORLAPDIKTI) / Surat Keterangan KOPERTAIS
 • Pencantuman Gelar Pendidikan
 • SK Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir & Surat Pernyataan Pelantikan (2 Dokumen)
 • SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (Dua) Tahun Terakhir
 • Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir
 • Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional
 • Surat Keputusan Pindah SKP di Unit Kerja Baru
 • Surat Keputusan PNS
 • Surat Keputusan Tugas Belajar
 • Surat Tanda Lulus Ujian Dinas
Kembangkan Inovasi
Tingkatkan Pelayanan

Hak Cipta © 2015 – 2021. Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara. Semua hak dilindungi undang-undang